Informácie o spracovaní klientskych osobných údajov v Citfin

Vážení klienti,

s ohľadom na zmeny právnych predpisov, týkajúcich sa spôsobu a podmienok spracovania osobných údajov, vás informujeme, že Citfin je od 25. 5. 2018 plne pripravený spracovávať osobné údaje subjektov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Spôsob spracovania klientskych osobných údajov v  Citfin – Finanční trhy, a. s. a Citfin, spořitelní družstvo je detailně popsán na stránce Ochrana súkromia.

Zároveň si vás dovoľujeme informovať o novej forme zabezpečenej e-mailovej komunikácie, ktorú začneme v Citfin najneskôr v deň platnosti nariadenia využívať. Aby ste v budúcnosti boli schopní nami zaslanej a zabezpečené dokumenty obsahujúce osobné údaje v e-maile otvoriť, je potrebné si na svojich PC nainštalovať aplikáciu 7-ZIP. Tu si môžete prezrieť Postup pre otvorenie prichádzajúceho súboru 7ZIP. Toto riešenie sme vybrali s ohľadom na jeho užívateľskú jednoduchosť a možnosť využitia aj pre komerčné účely zdarma. Ak používate iný (de) komprimačný program, overte si prosím jeho schopnosť otvoriť súbor s heslom s koncovkou 7Z. Napríklad aplikácia Total Commander alebo WinRAR tento typ súborov tiež podporujú.

Pokyny potrebné pre otvorenie zabezpečeného dokumentu vám budú vždy po zaslaní takéhoto súboru oznámené pracovníkom Citfin. Technické otázky ohľadne inštalácie a používania aplikácie prosím smerujte na naše Call Centrum na e-mail info@citfin.cz, alebo na telefón +420 234 092 333.