Citfin zaviedol ako jedna z prvých firiem v ČR štvordňový pracovný týždeň

Inšpirovaný úspešnou skúsenosťou novozélandskej firmy Perpetual Guardian, ponúkol Citfin po niekoľkomesačnej príprave svojim zamestnancom na výkonnostných pozíciach štvordňový pracovný týždeň ako zaujímavý benefit. Podmienkou na získanie benefitu pre zamestnancov na oddeleniach obchodu, dealingu a Call Centra je dosiahnutie minimálneho mesačného ukazovateľa výkonnosti.

„Na testovacie obdobie sme sa pripravovali niekoľko mesiacov. Zamestnancov sme najskôr oslovili s dotazníkom celkovej spokojnosti. Zaujímal nás východiskový stav vnímania vyváženosti práce a ich osobného života. Závery z dotazníkového šetrenia sme tiež priamo porovnávali s výsledkami novozélandskej firmy. Pozitívnym dôsledkom je spustenie trojmesačného testovacieho obdobia zavádzania nového benefitu,“ vysvetľuje Martina Arnold Rubín, CEO Citfin.

Benefit je v Citfin cielene zameraný na oddelenia, ktoré nemôžu z prevádzkových ani organizačných dôvodov užívať napr. homeoffice, či manažérske voľno. Štvordňový pracovný týždeň nie je pre zamestnancov povinný.

„Ak zamestnanec splní svoj mesačný výkonnostný benchmark, má v nasledujúcom mesiaci nárok na štvordňový pracovný týždeň. Novým benefitom možno teda získať ďalších asi 40 voľných dní v roku nad rámec dovolenky. Citfin za tieto „voľné“ dni nekráti mzdu, ani iné benefity, „uvádza Martina Arnold Rubín, a dodáva, „že si od nového benefitu sľubuje nielen dlhodobú motiváciu k vyššej produktivite jednotlivcov, ale aj jednoduchší nábor nových kolegov do výkonnostných pozícií.

Testovacie obdobie benefitu trvá do konca roka 2018. Ak Citfin preukáže schopnosť udržať svoju výkonnosť a plniť nastavený finančný plán, bude v nasledujúcom roku benefit štvordňového pracovného týždňa zaradený medzi štandardné benefity spoločnosti.

„V Perpetual Guardian sme išli rovnakou cestou ako teraz Citfin. Najprv sme sa pýtali, potom testovali a teraz už fungujeme v ostrej prevádzke. Výsledky máme veľmi dobré. Produktivita jednotlivcov na výkonnostných pozíciách vzrástla o viac ako 20 %. Zároveň zamestnanci vykazujú vyššiu spokojnosť aj spolupatričnosť s pracovným tímom, čo bolo našim zámerom. Teraz sme spustili tento štvordňový týždeň už natrvalo. Je nám teda veľkou cťou byť inšpiráciou pre ďalšie úspešné firmy nielen na Novom Zélande, ale aj po celom svete. Náš príbeh bol nasledovaný vo viac ako 40 krajinách s viac ako 4 miliardami ľudí. Táto myšlienka má potenciál pre budúcnosť, preto prajeme Citfin veľa úspechov v ich procese zavádzania benefitu a veríme, že im bude fungovať rovnako ako nám „hovorí Andrew Barnes, zakladateľ Perpetual Guardian.