Povinne uverejňované informácie

Všetky povinné dokumenty podľa zákona o podnikaní na kapitálovom trhu

Správy o hospodárení Citfin

  Správa o hospodárení Citfin 2020 1. 4. 2021 4 MB Stiahnuť
  Správa o hospodárení Citfin 2019 30. 3. 2020 3 MB Stiahnuť
  Správa o hospodárení Citfin 2018 10. 4. 2019 8 MB Stiahnuť
  Správa o hospodárení Citfin 2017 1. 4. 2018 2 MB Stiahnuť
  Správa o hospodárení Citfin 2016 1. 4. 2017 3 MB Stiahnuť
  Správa o hospodárení Citfin 2015 1. 4. 2016 4 MB Stiahnuť
  Správa o hospodárení Citfin 2014 1. 4. 2015 676 KB Stiahnuť
  Správa o hospodárení Citfin 2013 1. 4. 2014 435 KB Stiahnuť
  Správa o hospodárení Citfin 2012 1. 4. 2013 866 KB Stiahnuť
  Správa o hospodárení Citfin 2011 1. 4. 2012 3 MB Stiahnuť
  Správa o hospodárení Citfin 2010 1. 4. 2011 249 KB Stiahnuť
  Správa o hospodárení Citfin 2009 1. 4. 2010 198 KB Stiahnuť
  Správa o hospodárení CITCO 2008 1. 4. 2009 109 KB Stiahnuť
  Správa o hospodárení CITCO 2007 1. 4. 2008 545 KB Stiahnuť
  Správa o hospodárení CITCO 2006 1. 4. 2007 108 KB Stiahnuť
  Správa o hospodárení CITCO 2005 1. 4. 2006 364 KB Stiahnuť
  Správa o hospodárení CITCO 2004 1. 4. 2005 572 KB Stiahnuť

Povinne uverejňované informácie
Citfin – Finanční trhy, a.s.

2021
  Informácie o OCP k 30. 09. 2021 podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 23. 11. 2021 248 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP k 31. 03. 2021 podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 10. 5. 2021 368 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP k 31. 03. 2021 podľa nariadenia č. 575/2013/EU 10. 5. 2021 1 MB Stiahnuť
  Informácie o OCP k 31. 12. 2020 podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 29. 4. 2021 361 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP k 31. 12. 2020 podľa nariadenia č. 575/2013/EU 29. 4. 2021 1 MB Stiahnuť
  Informácie o miestach a kvalite vykonávania podľa RTS 28 za rok 2020 27. 4. 2021 169 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa a správa o vzťahoch 2020 27. 4. 2021 2 MB Stiahnuť
2020
  Informácie o OCP k 30. 9. 2020 podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 30. 9. 2020 361 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP k 30. 9. 2020 podľa nariadenia č. 575/2013/EU 30. 9. 2020 940 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP k 30. 6. 2020 podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 30. 6. 2020 360 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP k 30. 6. 2020 podľa nariadenia č. 575/2013/EU 30. 6. 2020 939 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP k 31. 03. 2020 podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 12. 5. 2020 357 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP k 31. 03. 2020 podľa nariadenia č. 575/2013/EU 12. 5. 2020 944 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa a správa o vzťahoch 2019 30. 4. 2020 2 MB Stiahnuť
  Informácie o OCP k 31. 12. 2019 podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 30. 4. 2020 313 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP k 31. 12. 2019 podľa nariadenia č. 575/2013/EU 30. 4. 2020 897 KB Stiahnuť
  Informácie o miestach a kvalite vykonávania podľa RTS 28 za rok 2019 27. 4. 2020 171 KB Stiahnuť
2019
  Informácie o OCP k 30. 9. 2019 podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 11. 11. 2019 313 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP k 30. 9. 2019 podľa nariadenia č. 575/2013/EU 11. 11. 2019 894 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP k 30. 6. 2019 podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 9. 8. 2019 313 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP k 30. 6. 2019 podľa nariadenia č. 575/2013/EU 9. 8. 2019 895 KB Stiahnuť
  Informácie o miestach a kvalite vykonávania podľa RTS 28 za rok 2018 16. 5. 2019 171 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP k 31. 3. 2019 podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 30. 4. 2019 310 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP k 31. 3. 2019 podľa nariadenia č. 575/2013/EU 30. 4. 2019 895 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP k 31. 12. 2019 podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 30. 4. 2019 310 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP k 31. 12. 2019 podľa nariadenia č. 575/2013/EU 30. 4. 2019 894 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa a správa o vzťahoch 2018 30. 4. 2019 2 MB Stiahnuť
2018
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 8. 11. 2018 325 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU 8. 11. 2018 892 KB Stiahnuť
  Informácie o miestach a kvalite vykonávania podľa RTS 28 za rok 2017 30. 9. 2018 171 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 14. 8. 2018 325 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU 14. 8. 2018 891 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 11. 5. 2018 382 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU 11. 5. 2018 891 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa a správa o vzťahoch 2017 30. 4. 2018 11 MB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 30. 4. 2018 389 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU 30. 4. 2018 895 KB Stiahnuť
2017
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 6. 11. 2017 408 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU 6. 11. 2017 414 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 10. 8. 2017 408 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU 10. 8. 2017 414 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 11. 5. 2017 408 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU 11. 5. 2017 414 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa a správa o vzťahoch 2016 30. 4. 2017 5 MB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 28. 4. 2017 438 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU 28. 4. 2017 419 KB Stiahnuť
2016
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 10. 11. 2016 438 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU 10. 11. 2016 400 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 12. 8. 2016 438 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU 12. 8. 2016 400 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 10. 5. 2016 438 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU 10. 5. 2016 400 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa a správa o vzťahoch 2015 29. 4. 2016 6 MB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 26. 4. 2016 521 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU 26. 4. 2016 381 KB Stiahnuť
2015
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 13. 11. 2015 520 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU 13. 11. 2015 375 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 14. 8. 2015 521 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU 14. 8. 2015 375 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 14. 5. 2015 520 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU 14. 5. 2015 375 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa a správa o vzťahoch 2014 23. 4. 2015 6 MB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 23. 4. 2015 519 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU 23. 4. 2015 380 KB Stiahnuť
2014
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 10. 11. 2014 482 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU 10. 11. 2014 365 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP 30. 6. 2014 481 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa a správa o vzťahoch 2013 24. 4. 2014 6 MB Stiahnuť
  Informácie o OCP 31. 3. 2014 413 KB Stiahnuť
2013
  Informácie o OCP 31. 12. 2013 558 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP 30. 9. 2013 452 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP 30. 6. 2013 563 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa a správa o vzťahoch 2012 30. 4. 2013 2 MB Stiahnuť
  Informácie o OCP 31. 3. 2013 559 KB Stiahnuť
2012
  Informácie o OCP 31. 12. 2012 558 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP 30. 9. 2012 548 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP 30. 6. 2012 564 KB Stiahnuť
2011
  Informácie o OCP 31. 12. 2011 558 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP 30. 9. 2011 528 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP 30. 6. 2011 530 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa 2010 28. 4. 2011 1 MB Stiahnuť
  Výrok audítora o správa o vzťahoch 2010 28. 4. 2011 63 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP 31. 3. 2011 542 KB Stiahnuť
2010
  Informácie o OCP 31. 12. 2010 187 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP po audite predbežnej účtovnej závierky 30. 9. 2010 486 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP 30. 9. 2010 486 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP 30. 6. 2010 464 KB Stiahnuť
  Výročná správa 2009 28. 4. 2010 1 MB Stiahnuť
  Informácie o OCP 31. 3. 2010 464 KB Stiahnuť
2009
  Informácie o OCP 31. 12. 2009 225 KB Stiahnuť
  Správa o vzťahoch medzi prepojenými osobami 2009 31. 12. 2009 93 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP 30. 9. 2009 193 KB Stiahnuť

Povinne uverejňované informácie
Citfin, spořitelní družstvo

2021
  Informácie o sporiteľnom družstve k 30. 09. 2021 podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 23. 11. 2021 210 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve k 31. 03. 2021 podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 10. 5. 2021 362 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve k 31. 03. 2021 podľa nariadenia č. 575/2013/EU 10. 5. 2021 1 MB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve k 31. 12. 2020 podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 29. 4. 2021 364 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve k 31. 12. 2020 podľa nariadenia č. 575/2013/EU 29. 4. 2021 1 MB Stiahnuť
  Overená výročná správa a správa o vzťahoch 2020 27. 4. 2021 2 MB Stiahnuť
2020
  Informácie o sporiteľnom družstve k 30. 9. 2020 podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 30. 9. 2020 364 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve k 30. 9. 2020 podľa nariadenia č. 575/2013/EU 30. 9. 2020 939 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve k 30. 6. 2020 podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 30. 6. 2020 364 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve k 30. 6. 2020 podľa nariadenia č. 575/2013/EU 30. 6. 2020 940 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve k 31. 3. 2020 podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 12. 5. 2020 361 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve k 31. 3. 2020 podľa nariadenia č. 575/2013/EU 12. 5. 2020 943 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa a správa o vzťahoch 2019 30. 4. 2020 2 MB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve k 31. 12. 2019 podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 30. 4. 2020 313 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve k 31. 12. 2019 podľa nariadenia č. 575/2013/EU 30. 4. 2020 895 KB Stiahnuť
2019
  Informácie o sporiteľnom družstve k 30. 9. 2019 podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 11. 11. 2019 313 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve k 30. 9. 2019 podľa nariadenia č. 575/2013/EU 11. 11. 2019 894 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve k 30. 6. 2019 podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 9. 8. 2019 313 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve k 30. 6. 2019 podľa nariadenia č. 575/2013/EU 9. 8. 2019 895 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve k 31. 3. 2019 podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 30. 4. 2019 309 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve k 31. 3. 2019 podľa nariadenia č. 575/2013/EU 30. 4. 2019 895 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve k 31. 12. 2018 podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 30. 4. 2019 309 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve k 31. 12. 2018 podľa nariadenia č. 575/2013/EU 30. 4. 2019 895 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa a správa o vzťahoch 2018 30. 4. 2019 2 MB Stiahnuť
2018
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 8. 11. 2018 327 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU 8. 11. 2018 892 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 14. 8. 2018 327 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU 14. 8. 2018 892 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 11. 5. 2018 369 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU 11. 5. 2018 891 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa a správa o vzťahoch 2017 30. 4. 2018 11 MB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 30. 4. 2018 374 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU 30. 4. 2018 897 KB Stiahnuť
2017
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 6. 11. 2017 386 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU 6. 11. 2017 413 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 10. 8. 2017 386 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU 10. 8. 2017 413 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163.2014 Zb. 11. 5. 2017 386 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU 11. 5. 2017 413 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa a správa o vzťahoch 2016 28. 4. 2017 10 MB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 28. 4. 2017 448 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU 28. 4. 2017 419 KB Stiahnuť
2016
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 10. 11. 2016 446 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU 10. 11. 2016 400 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 12. 8. 2016 447 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU 12. 8. 2016 400 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 10. 5. 2016 446 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU 10. 5. 2016 400 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa a správa o vzťahoch 2015 26. 4. 2016 5 MB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 26. 4. 2016 528 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU 26. 4. 2016 382 KB Stiahnuť
2015
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 13. 11. 2015 527 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU 13. 11. 2015 376 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 14. 8. 2015 526 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU 14. 8. 2015 526 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 14. 5. 2015 526 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU 14. 5. 2015 376 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa a správa o vzťahoch 2014 23. 4. 2015 6 MB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 23. 4. 2015 527 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU 23. 4. 2015 381 KB Stiahnuť
2014
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 10. 11. 2014 499 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU 10. 11. 2014 366 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve 12. 8. 2014 523 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve 9. 5. 2014 466 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa a správa o vzťahoch 2013 24. 4. 2014 6 MB Stiahnuť
2013
  Informácie o sporiteľnom družstve 11. 4. 2013 425 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve 7. 11. 2013 347 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve 12. 8. 2013 423 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve 13. 5. 2013 423 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa a správa o vzťahoch 2012 30. 4. 2013 3 MB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve 30. 4. 2013 417 KB Stiahnuť
2012
  Informácie o sporiteľnom družstve 9. 11. 2012 415 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve 10. 8. 2012 429 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve 11. 5. 2012 427 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa a správa o vzťahoch 2011 25. 4. 2012 380 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve 25. 4. 2012 426 KB Stiahnuť
2011
  Informácie o sporiteľnom družstve 10. 11. 2011 393 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve po audite predbežnej účtovnej závierky 2010 30. 9. 2011 439 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve 15. 8. 2011 396 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve 12. 5. 2011 420 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa 2010 28. 4. 2011 1 MB Stiahnuť
  Audítorská správa o vzťahoch 2010 28. 4. 2011 63 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve 14. 3. 2011 214 KB Stiahnuť
2010
  Informácie o sporiteľnom družstve 11. 11. 2010 439 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve 11. 8. 2010 400 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa 2009 27. 5. 2010 1 MB Stiahnuť
  Audítorská správa o vzťahoch 2009 27. 5. 2010 93 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve 12. 5. 2010 400 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve 30. 4. 2010 227 KB Stiahnuť
2009
  Informácie o sporiteľnom družstve 2. 11. 2009 257 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve 14. 8. 2009 257 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve 30. 4. 2009 225 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve 15. 4. 2009 255 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve | Opravená verzia 15. 4. 2009 259 KB Stiahnuť
  Výročná správa k 31. 12. 2008 4. 3. 2009 949 KB Stiahnuť
  Audítorská správa k 31. 12. 2008 4. 3. 2009 673 KB Stiahnuť
2008
  Štvrťročne zverejňované informácie 7. 11. 2008 460 KB Stiahnuť
  Výročná správa k 30. 9. 2008 16. 10. 2008 990 KB Stiahnuť
  Audítorská správa k 30. 9. 2008 13. 10. 2008 705 KB Stiahnuť
  Štvrťročne zverejňované informácie 8. 8. 2008 322 KB Stiahnuť
  Audítorská správa 2007 17. 6. 2008 3 MB Stiahnuť
  Štvrťročne zverejňované informácie 9. 5. 2008 303 KB Stiahnuť
  Štvrťročne zverejňované informácie 28. 4. 2008 303 KB Stiahnuť
2007
  Výročná správa 2007 31. 12. 2007 2 MB Stiahnuť
  Štvrťročne zverejňované informácie 30. 9. 2007 320 KB Stiahnuť
2006
  Výročná správa 2006 31. 12. 2006 64 KB Stiahnuť