Povinne uverejňované informácie

Všetky povinné dokumenty podľa zákona o podnikaní na kapitálovom trhu

Správy o hospodárení Citfin

  Správa o hospodárení Citfin 20171. 4. 20182 MB Stiahnuť
  Správa o hospodárení Citfin 20161. 4. 20173 MB Stiahnuť
  Správa o hospodárení Citfin 20151. 4. 20164 MB Stiahnuť
  Správa o hospodárení Citfin 20141. 4. 2015676 KB Stiahnuť
  Správa o hospodárení Citfin 20131. 4. 2014435 KB Stiahnuť
  Správa o hospodárení Citfin 20121. 4. 2013866 KB Stiahnuť
  Správa o hospodárení Citfin 20111. 4. 20123 MB Stiahnuť
  Správa o hospodárení Citfin 20101. 4. 2011249 KB Stiahnuť
  Správa o hospodárení Citfin 20091. 4. 2010198 KB Stiahnuť
  Správa o hospodárení 20081. 4. 2009109 KB Stiahnuť
  Správa o hospodárení 20071. 4. 2008545 KB Stiahnuť
  Správa o hospodárení 20061. 4. 2007108 KB Stiahnuť
  Správa o hospodárení 20051. 4. 2006364 KB Stiahnuť
  Správa o hospodárení 20041. 4. 2005572 KB Stiahnuť

Povinne uverejňované informácie
Citfin – Finanční trhy, a.s.

2018
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb.30. 9. 2018325 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU30. 9. 2018892 KB Stiahnuť
  Príloha č. 130. 6. 2018325 KB Stiahnuť
  Príloha č. 230. 6. 2018891 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb.31. 3. 2018382 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU31. 3. 2018891 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa a správa o vzťahoch 201726. 4. 201811 MB Stiahnuť
2017
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb.31. 12. 2017389 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU31. 12. 2017895 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb.30. 9. 2017408 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU30. 9. 2017414 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb.30. 6. 2017408 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU30. 6. 2017414 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb.31. 3. 2017408 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU31. 3. 2017414 KB Stiahnuť
  Ověřená výroční zpráva a zpráva o vztazích 201628. 4. 20175 MB Stiahnuť
2016
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb.31. 12. 2016438 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU31. 12. 2016419 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb.30. 9. 2016438 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU30. 9. 2016400 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb.30. 6. 2016438 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU30. 6. 2016400 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb.31. 3. 2016438 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU31. 3. 2016400 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa a správa o vzťahoch 201526. 4. 20166 MB Stiahnuť
2015
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb.31. 12. 2015521 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU31. 12. 2015381 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb.30. 9. 2015520 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU30. 9. 2015375 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb.30. 6. 2015521 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU30. 6. 2015375 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb.31. 3. 2015520 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU31. 3. 2015375 KB Stiahnuť
  Ověřená výroční zpráva a zpráva o vztazích 201423. 4. 20156 MB Stiahnuť
2014
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb.31. 12. 2014519 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU31. 12. 2014380 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb.30. 9. 2014482 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU30. 9. 2014365 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP30. 6. 2014481 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP31. 3. 2014413 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa a správa o vzťahoch 201324. 4. 20146 MB Stiahnuť
2013
  Informácie o OCP31. 12. 2013558 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP30. 9. 2013452 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP30. 6. 2013563 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP31. 3. 2013559 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa a správa o vzťahoch 201230. 4. 20132 MB Stiahnuť
2012
  Informácie o OCP31. 12. 2012558 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP30. 9. 2012548 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP30. 6. 2012564 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP31. 3. 2012559 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa a správa o vzťahoch 201125. 4. 2012471 KB Stiahnuť
2011
  Informácie o OCP31. 12. 2011558 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP30. 9. 2011528 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP30. 6. 2011530 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP31. 3. 2011542 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa 201028. 4. 20111 MB Stiahnuť
  Výrok audítora o správa o vzťahoch 201028. 4. 201163 KB Stiahnuť
2010
  Informácie o OCP31. 12. 2010187 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP po audite predbežnej účtovnej závierky30. 9. 2010486 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP30. 9. 2010486 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP30. 6. 2010464 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP31. 3. 2010464 KB Stiahnuť
2009
  Informácie o OCP31. 12. 2009225 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP30. 9. 2009193 KB Stiahnuť
  Správa o vzťahoch medzi prepojenými osobami31. 12. 200993 KB Stiahnuť
  Výročná správa31. 12. 20091 MB Stiahnuť

Povinne uverejňované informácie
Citfin, spořitelní družstvo

2018
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb.30. 9. 2018327 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU30. 9. 2018892 KB Stiahnuť
  Príloha č. 130. 6. 2018327 KB Stiahnuť
  Príloha č. 230. 6. 2018892 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb.31. 3. 2018369 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU31. 3. 2018891 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa a správa o vzťahoch 201726. 4. 201811 MB Stiahnuť
2017
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb.31. 12. 2017374 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU31. 12. 2017897 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb.30. 9. 2017386 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU30. 9. 2017413 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb.30. 6. 2017386 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU30. 6. 2017413 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163.2014 Zb.31. 3. 2017386 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU31. 3. 2017413 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa a správa o vzťahoch 201627. 4. 201710 MB Stiahnuť
2016
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb.31. 12. 2016448 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU31. 12. 2016419 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb.30. 9. 2016446 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU30. 9. 2016400 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb.30. 6. 2016447 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU30. 6. 2016400 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb.24. 3. 2016446 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU31. 3. 2016400 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa a správa o vzťahoch 201526. 4. 20165 MB Stiahnuť
2015
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb.31. 12. 2015528 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU31. 12. 2015382 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb.30. 9. 2015527 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU30. 9. 2015376 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb.30. 6. 2015526 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU30. 6. 2015526 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb.31. 3. 2015526 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU31. 3. 2015376 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa a správa o vzťahoch 201423. 4. 20156 MB Stiahnuť
2014
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb.31. 12. 2014527 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU31. 12. 2014381 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb.30. 9. 2014499 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU30. 9. 2014366 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve30. 6. 2014523 KB Stiahnuť
  20140331_SD_Informace o spořitelním družstvu31. 3. 2014466 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa a správa o vzťahoch 201324. 4. 20146 MB Stiahnuť
2013
  Informácie o sporiteľnom družstve31. 12. 2013425 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve30. 9. 2013347 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve30. 6. 2013423 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve31. 3. 2013423 KB Stiahnuť
  20130430_SD_Ověřená výroční zpráva a zpráva o vztazích 201230. 4. 20133 MB Stiahnuť
2012
  Informácie o sporiteľnom družstve31. 12. 2012417 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve30. 9. 2012415 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve30. 6. 2012429 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve31. 3. 2012427 KB Stiahnuť
  20120425_SD_Ověřená výroční zpráva a zpráva o vztazích 201125. 4. 2012380 KB Stiahnuť
2011
  Informácie o sporiteľnom družstve31. 12. 2011426 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve30. 9. 2011393 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve30. 6. 2011396 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve31. 3. 2011420 KB Stiahnuť
  20110428_SD_Ověřená_výroční_zpráva 201028. 4. 20111 MB Stiahnuť
  20110428_SD_Výrok auditora o ověření zprávy o vztazích 201028. 4. 201163 KB Stiahnuť
2010
  Informácie o sporiteľnom družstve31. 12. 2010214 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve30. 9. 2010439 KB Stiahnuť
  20100930_SD_Informace o spořitelním družstvu Po auditu mezitímní účetní závěrky30. 9. 2010439 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve30. 6. 2010400 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve31. 3. 2010400 KB Stiahnuť
  20100527_SD_Ověřená výroční zpráva 200927. 5. 20101 MB Stiahnuť
  20100527_SD_Výrok auditora o ověření zprávy o vztazích 200927. 5. 201093 KB Stiahnuť
2009
  Informácie o sporiteľnom družstve31. 12. 2009227 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve30. 9. 2009257 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve30. 6. 2009257 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve31. 3. 2009255 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve | Opravená verzia31. 3. 2009259 KB Stiahnuť
2008
  Výročná správa31. 12. 2008949 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve31. 12. 2008225 KB Stiahnuť
  Audítorská správa31. 12. 2008673 KB Stiahnuť
  Výročná správa30. 9. 2008990 KB Stiahnuť
  Štvrťročne zverejňované informácie30. 9. 2008460 KB Stiahnuť
  Audítorská správa30. 9. 2008705 KB Stiahnuť
  Štvrťročne zverejňované informácie30. 6. 2008322 KB Stiahnuť
  Štvrťročne zverejňované informácie31. 3. 2008303 KB Stiahnuť
2007
  Štvrťročne zverejňované informácie31. 12. 2007303 KB Stiahnuť
  Štvrťročne zverejňované informácie30. 9. 2007320 KB Stiahnuť
  Výročná správa31. 12. 20072 MB Stiahnuť
  Audítorská správa31. 12. 20073 MB Stiahnuť
2006
  Výročná správa31. 12. 200664 KB Stiahnuť