Povinne uverejňované informácie

Všetky povinné dokumenty podľa zákona o podnikaní na kapitálovom trhu

Správy o hospodárení Citfin

  Správa o hospodárení Citfin 2018 10. 4. 2019 8 MB Stiahnuť
  Správa o hospodárení Citfin 2017 1. 4. 2018 2 MB Stiahnuť
  Správa o hospodárení Citfin 2016 1. 4. 2017 3 MB Stiahnuť
  Správa o hospodárení Citfin 2015 1. 4. 2016 4 MB Stiahnuť
  Správa o hospodárení Citfin 2014 1. 4. 2015 676 KB Stiahnuť
  Správa o hospodárení Citfin 2013 1. 4. 2014 435 KB Stiahnuť
  Správa o hospodárení Citfin 2012 1. 4. 2013 866 KB Stiahnuť
  Správa o hospodárení Citfin 2011 1. 4. 2012 3 MB Stiahnuť
  Správa o hospodárení Citfin 2010 1. 4. 2011 249 KB Stiahnuť
  Správa o hospodárení Citfin 2009 1. 4. 2010 198 KB Stiahnuť
  Správa o hospodárení 2008 1. 4. 2009 109 KB Stiahnuť
  Správa o hospodárení 2007 1. 4. 2008 545 KB Stiahnuť
  Správa o hospodárení 2006 1. 4. 2007 108 KB Stiahnuť
  Správa o hospodárení 2005 1. 4. 2006 364 KB Stiahnuť
  Správa o hospodárení 2004 1. 4. 2005 572 KB Stiahnuť

Povinne uverejňované informácie
Citfin – Finanční trhy, a.s.

2018
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 30. 9. 2018 325 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU 30. 9. 2018 892 KB Stiahnuť
  Príloha č. 1 30. 6. 2018 325 KB Stiahnuť
  Príloha č. 2 30. 6. 2018 891 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 31. 3. 2018 382 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU 31. 3. 2018 891 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa a správa o vzťahoch 2017 26. 4. 2018 11 MB Stiahnuť
2017
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 31. 12. 2017 389 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU 31. 12. 2017 895 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 30. 9. 2017 408 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU 30. 9. 2017 414 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 30. 6. 2017 408 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU 30. 6. 2017 414 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 31. 3. 2017 408 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU 31. 3. 2017 414 KB Stiahnuť
  Ověřená výroční zpráva a zpráva o vztazích 2016 28. 4. 2017 5 MB Stiahnuť
2016
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 31. 12. 2016 438 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU 31. 12. 2016 419 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 30. 9. 2016 438 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU 30. 9. 2016 400 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 30. 6. 2016 438 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU 30. 6. 2016 400 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 31. 3. 2016 438 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU 31. 3. 2016 400 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa a správa o vzťahoch 2015 26. 4. 2016 6 MB Stiahnuť
2015
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 31. 12. 2015 521 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU 31. 12. 2015 381 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 30. 9. 2015 520 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU 30. 9. 2015 375 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 30. 6. 2015 521 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU 30. 6. 2015 375 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 31. 3. 2015 520 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU 31. 3. 2015 375 KB Stiahnuť
  Ověřená výroční zpráva a zpráva o vztazích 2014 23. 4. 2015 6 MB Stiahnuť
2014
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 31. 12. 2014 519 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU 31. 12. 2014 380 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa vyhlášky 163/2014 Sb. 30. 9. 2014 482 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP podľa nariadenia č. 575/2013/EU 30. 9. 2014 365 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP 30. 6. 2014 481 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP 31. 3. 2014 413 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa a správa o vzťahoch 2013 24. 4. 2014 6 MB Stiahnuť
2013
  Informácie o OCP 31. 12. 2013 558 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP 30. 9. 2013 452 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP 30. 6. 2013 563 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP 31. 3. 2013 559 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa a správa o vzťahoch 2012 30. 4. 2013 2 MB Stiahnuť
2012
  Informácie o OCP 31. 12. 2012 558 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP 30. 9. 2012 548 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP 30. 6. 2012 564 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP 31. 3. 2012 559 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa a správa o vzťahoch 2011 25. 4. 2012 471 KB Stiahnuť
2011
  Informácie o OCP 31. 12. 2011 558 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP 30. 9. 2011 528 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP 30. 6. 2011 530 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP 31. 3. 2011 542 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa 2010 28. 4. 2011 1 MB Stiahnuť
  Výrok audítora o správa o vzťahoch 2010 28. 4. 2011 63 KB Stiahnuť
2010
  Informácie o OCP 31. 12. 2010 187 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP po audite predbežnej účtovnej závierky 30. 9. 2010 486 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP 30. 9. 2010 486 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP 30. 6. 2010 464 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP 31. 3. 2010 464 KB Stiahnuť
2009
  Informácie o OCP 31. 12. 2009 225 KB Stiahnuť
  Informácie o OCP 30. 9. 2009 193 KB Stiahnuť
  Správa o vzťahoch medzi prepojenými osobami 31. 12. 2009 93 KB Stiahnuť
  Výročná správa 31. 12. 2009 1 MB Stiahnuť

Povinne uverejňované informácie
Citfin, spořitelní družstvo

2018
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 30. 9. 2018 327 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU 30. 9. 2018 892 KB Stiahnuť
  Príloha č. 1 30. 6. 2018 327 KB Stiahnuť
  Príloha č. 2 30. 6. 2018 892 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 31. 3. 2018 369 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU 31. 3. 2018 891 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa a správa o vzťahoch 2017 26. 4. 2018 11 MB Stiahnuť
2017
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 31. 12. 2017 374 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU 31. 12. 2017 897 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 30. 9. 2017 386 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU 30. 9. 2017 413 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 30. 6. 2017 386 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU 30. 6. 2017 413 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163.2014 Zb. 31. 3. 2017 386 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU 31. 3. 2017 413 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa a správa o vzťahoch 2016 27. 4. 2017 10 MB Stiahnuť
2016
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 31. 12. 2016 448 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU 31. 12. 2016 419 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 30. 9. 2016 446 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU 30. 9. 2016 400 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 30. 6. 2016 447 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU 30. 6. 2016 400 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 24. 3. 2016 446 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU 31. 3. 2016 400 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa a správa o vzťahoch 2015 26. 4. 2016 5 MB Stiahnuť
2015
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 31. 12. 2015 528 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU 31. 12. 2015 382 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 30. 9. 2015 527 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU 30. 9. 2015 376 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 30. 6. 2015 526 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU 30. 6. 2015 526 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 31. 3. 2015 526 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU 31. 3. 2015 376 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa a správa o vzťahoch 2014 23. 4. 2015 6 MB Stiahnuť
2014
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 31. 12. 2014 527 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU 31. 12. 2014 381 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa vyhlášky 163/2014 Zb. 30. 9. 2014 499 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve podľa nariadenia č. 575/2013/EU 30. 9. 2014 366 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve 30. 6. 2014 523 KB Stiahnuť
  20140331_SD_Informace o spořitelním družstvu 31. 3. 2014 466 KB Stiahnuť
  Overená výročná správa a správa o vzťahoch 2013 24. 4. 2014 6 MB Stiahnuť
2013
  Informácie o sporiteľnom družstve 31. 12. 2013 425 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve 30. 9. 2013 347 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve 30. 6. 2013 423 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve 31. 3. 2013 423 KB Stiahnuť
  20130430_SD_Ověřená výroční zpráva a zpráva o vztazích 2012 30. 4. 2013 3 MB Stiahnuť
2012
  Informácie o sporiteľnom družstve 31. 12. 2012 417 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve 30. 9. 2012 415 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve 30. 6. 2012 429 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve 31. 3. 2012 427 KB Stiahnuť
  20120425_SD_Ověřená výroční zpráva a zpráva o vztazích 2011 25. 4. 2012 380 KB Stiahnuť
2011
  Informácie o sporiteľnom družstve 31. 12. 2011 426 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve 30. 9. 2011 393 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve 30. 6. 2011 396 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve 31. 3. 2011 420 KB Stiahnuť
  20110428_SD_Ověřená_výroční_zpráva 2010 28. 4. 2011 1 MB Stiahnuť
  20110428_SD_Výrok auditora o ověření zprávy o vztazích 2010 28. 4. 2011 63 KB Stiahnuť
2010
  Informácie o sporiteľnom družstve 31. 12. 2010 214 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve 30. 9. 2010 439 KB Stiahnuť
  20100930_SD_Informace o spořitelním družstvu Po auditu mezitímní účetní závěrky 30. 9. 2010 439 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve 30. 6. 2010 400 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve 31. 3. 2010 400 KB Stiahnuť
  20100527_SD_Ověřená výroční zpráva 2009 27. 5. 2010 1 MB Stiahnuť
  20100527_SD_Výrok auditora o ověření zprávy o vztazích 2009 27. 5. 2010 93 KB Stiahnuť
2009
  Informácie o sporiteľnom družstve 31. 12. 2009 227 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve 30. 9. 2009 257 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve 30. 6. 2009 257 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve 31. 3. 2009 255 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve | Opravená verzia 31. 3. 2009 259 KB Stiahnuť
2008
  Výročná správa 31. 12. 2008 949 KB Stiahnuť
  Informácie o sporiteľnom družstve 31. 12. 2008 225 KB Stiahnuť
  Audítorská správa 31. 12. 2008 673 KB Stiahnuť
  Výročná správa 30. 9. 2008 990 KB Stiahnuť
  Štvrťročne zverejňované informácie 30. 9. 2008 460 KB Stiahnuť
  Audítorská správa 30. 9. 2008 705 KB Stiahnuť
  Štvrťročne zverejňované informácie 30. 6. 2008 322 KB Stiahnuť
  Štvrťročne zverejňované informácie 31. 3. 2008 303 KB Stiahnuť
2007
  Štvrťročne zverejňované informácie 31. 12. 2007 303 KB Stiahnuť
  Štvrťročne zverejňované informácie 30. 9. 2007 320 KB Stiahnuť
  Výročná správa 31. 12. 2007 2 MB Stiahnuť
  Audítorská správa 31. 12. 2007 3 MB Stiahnuť
2006
  Výročná správa 31. 12. 2006 64 KB Stiahnuť