Menový Order

Potrebujete čo najvýhodnejší kurz, ale nemáte čas strážiť vývoj na devízovom trhu?
Menový Order za vás sám automaticky výmenný kurz postráži.

Výhody automatickej zmeny

Šetríte svoj čas

Nemusíte priebežne sledovať vývoj kurzov za účelom profitu alebo obmedzenia kurzových strát. Menový Order záväzne stráži váš kurz 24 hodín denne, 5 dní v týždni.

Nízke limity

Dojednanie Menového Ordera je možné už od 10 000 EUR, alebo 10 000 USD u šiestich vybraných mien.

Prevod do 16 mien

Order môžete uzavrieť v menách: EUR, USD, PLN, GBP, CHF, CZK, NOK, SEK, DKK, HUF, JPY, CAD, AUD, RUB, RON, CNY.

Nastavte si hranice

Dva pojmy, TAKE PROFIT a STOP LOSS, určujú vaše pokyny k automatickému kúpu alebo predaj meny za vami požadovaný alebo najhoršie akceptovateľný kurz.

Skúsenosti klientov s Menovým Orderom

Helena Zumr Janů | HD COMMODITY s.r.o.

Náš tovar z 90 % predávame zahraničnej klientele. Vývoj týchto cien tovaru je plne závislý na kurzovom vývoji. Ak chceme dojednať ten najvýhodnejší kurz, nastavíme si Menový Order na nami požadovanú hranicu, kedy uvedieme čiastku a časový interval, v ktorom chceme Order uskutočniť a strážiť. Ak sa týmto smerom kurz pohne, systém nám túto požadovanú sumu nezamení automaticky a my s tým nemáme žiadne ďalšie starosti.

Helena Zumr Janů
konateľka, HD COMMODITY s.r.o.

Volajte zadarmo, píšte kedykoľvek

Na infolinke sme vám k dispozícii v pracovné dni od 8.00 do 17.30 hod.

Ako to celé funguje

Zavoláte na dealingové oddelenie. Dohodnete si záväzné sledovanie kurzu v požadovanom časovom období.

Následne z dealingového oddelenia dostanete e-mailom konfirmáciu dohodnutého Orderu.

Citfin za vás stráži vývoj kurzu na devízovom trhu presne podľa požiadavky. Kľudne až dva roky.

Order sa zrealizuje automaticky pri dosiahnutí požadovanej úrovne výmenného kurzu. O vykonaní Orderu ste informovaný e-mailom.

Dealer vás telefonicky kontaktuje a dohodnete si podmienky vyrovnania už zrealizovaného Orderu.

Viac možností, viac času pre vás

Take Profit Order

Pokyn k automatickému nákupu / predaju meny za klientom požadovaný kurz. Napríklad pri nákupe cudzej meny platí, že Order je umiestnený pod aktuálnym trhovým kurzom.

Stop Loss Order

Pokyn k automatickému nákupu / predaju meny za klientom najhoršie akceptovateľný kurz. Napríklad pri nákupe cudzej meny platí, že Order je umiestnený nad aktuálnym trhovým kurzom.

Kombinácia

Využitie výhod Take Profit Order a Stop Loss Order za účelom generovania zisku, či obmedzenie kurzových strát.

Dokumenty k stiahnutiu

  Menový Order | Prípadová štúdia 920 KB Stiahnuť

Časté otázky

Menový Order je záväzná objednávka zmeny devíz, na základe ktorej vám automaticky zobchoduje požadovanú menu, ak kurz na trhu dosiahne vami požadovanú úroveň. Túto objednávku dohodnete na dealingové oddelení Citfin.

V okamihu, keď sa kurz dostane na vami určenú úroveň, zmena sa automaticky realizuje a následne je s vami dohovorené vyporiadanie tejto transakcie. Ak sa kurz nedostane na vami určenú úroveň, Menový Order zaniká.

Existujúci Menový Order, ktorý nebol doteraz zrealizovaný, máte možnosť zrušiť. Ak už došlo k jeho samotnej realizácii, tzn. kurz na trhu dosiahol vami požadovanej úrovne, je pre vás Menový Order a jeho vyporiadanie záväzné.

Menový order je zadarmo a po jeho realizácii máte devízy okamžite k dispozícii.

Pre ostatné meny sú limity individuálne, podľa konkrétnych mien.

Maximálně na 360 dní.

Nie je, menový order je produkt, ktorý je prístupný všetkým našim klientom.