Zoznam rizikových krajín

Citfin – Finanční trhy, a.s. a Citfin, spořitelní družstvo oprávnené odmietnuť alebo odložiť splnenie Príkazu klienta bez ohľadu na menu platby, ktorého splnenie by mohlo byť v rozpore najmä s právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo právnymi predpismi štátu banky sprostredkujúcej prevod, obchodnou politikou sprostredkujúcej banky.

Z dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete sú Citfin – Finančné trhy, a.s. a Citfin, sporiteľné družstvo tiež oprávnené neprijať platby v prospech klienta. Klient berie týmto súčasne na vedomie, že z vyššie uvedených dôvodov môže byť platba vrátená alebo zadržaná tiež sprostredkujúca bankou.

Toto ustanovenie sa týka najmä odoslaných a prijatých platieb, pri ktorých je príjemcom alebo odosielateľom osoba s adresou v High Risk Countries a / alebo kde je bankou príjemcu alebo odosielateľa inštitúcia vo vlastníctve subjektov z uvedených krajín.

High Risk Country List

Level I, High Risk Countries
Iranجمهوری اسلامی ایران
North Korea조선민주주의인민공화국
CubaRepública de Cuba
SudanDžumhúrijat as-Súdan
South SudanRepublic of South Sudan
Syriaالجمهورية العربية السورية