Pomáhame

2023

Počas celého roka 2023 prebiehali v Citfin charitatívne projekty na pomoc pri liečbe po vážnych úrazoch a chorobách. Zamestnanci Citfinu absolvovali kurz prvej pomoci pod vedením profesionálnych záchranárov z IZS Praha, aby vedeli, ako sa zachovať v situáciách ohrozujúcich ich vlastný život alebo životy ľudí v okolí.

2022

Pripojili sme sa k darcom okamžitej finančnej pomoci na obranu Ukrajiny. Významnou čiastkou sme podporili zbierku vyhlásenú Veľvyslanectvom Ukrajiny v Prahe. Sláva Ukrajine!

2021

Citfin v reakcii na prírodnú katastrofu na Morave daroval deviatim rodinám finančné obnosy na opravu ich zničených domovov. Podporili sme rodiny, ktoré boli mediálne zabúdané, napriek tomu za sebou mali veľmi silný príbeh.

2020 

V zložitej covidovej dobe sme dodávali energiu z ovocia našim zdravotníkom. Do niekoľkých nemocníc v Českej republike sme posielali vitamínové drinky s veľkým poďakovaním tým, ktorí sa starali o chorých. Všetkým prajeme veľkú dávku síl, trpezlivosti a odhodlania v ich ťažkej práci!

2019

Vytvorili sme CSR Fond (Corporate Social Responsibility Fund). Ide o fond peňažných prostriedkov Citfin, určených na zlepšenie mimo firemného okolia, najmä k podpore voľno časových aktivít a záujmov našich zamestnancov. Cez CSR Fond podporujeme konkrétne akcie neziskového sektora s priamou účasťou alebo zainteresovanosťou našich zamestnancov. V roku 2019 sme podporili charitatívne projekty v celkovej hodnote takmer 300 000 CZK.


2018

Po celý rok 2018 prebiehali v Citfin charitatívne projekty zamerané na pomoc deťom s mentálnym postihnutím a autizmom. Zamestnanci s prispením Citfin vybrali a darovali takmer 65 000 CZK.


2017

Po celý rok prebiehali v Citfin peňažné zbierky pre potrebných. Zamestnanci s finančnou pomocou Citfin vybrali a darovali viac ako 200 000 CZK. A podporili sme:

  • Domov Sue Ryder
    nielen nákupom posteľového parku, ale aj darovaním odevov do ich dobročinného kamenného obchodu
  • Materskú školu a základnú špeciálnu školu v Prahe 4,
    ktorá poskytuje vzdelávanie deťom a žiakom s mentálnym postihnutím a autizmom
  • Rodičov a ich choré deti,
    ktorým boli od narodenia stanovené závažné diagnózy a potrebujú financie na zlepšenie ich zdravotného stavu

2016

Zamestnanci Citfin aktívne podporovali charitatívne projekty a s prispením Citfin zhromaždili viac ako 70 000 CZK. Obdarovali sme:


2015

V tomto roku zamestnanci Citfin vybrali viac ako 20 000 CZK na: