Pomáhame

2019

Vytvorili sme CSR Fond (Corporate Social Responsibility Fund). Ide o fond peňažných prostriedkov Citfin, určených na zlepšenie mimo firemného okolia, najmä k podpore voľno časových aktivít a záujmov našich zamestnancov. Cez CSR Fond podporujeme konkrétne akcie neziskového sektora s priamou účasťou alebo zainteresovanosťou našich zamestnancov. V roku 2019 sme podporili charitatívne projekty v celkovej hodnote takmer 300 000 CZK.


2018

Po celý rok 2018 prebiehali v Citfin charitatívne projekty zamerané na pomoc deťom s mentálnym postihnutím a autizmom. Zamestnanci s prispením Citfin vybrali a darovali takmer 65 000 CZK.


2017

Po celý rok prebiehali v Citfin peňažné zbierky pre potrebných. Zamestnanci s finančnou pomocou Citfin vybrali a darovali viac ako 200 000 CZK. A podporili sme:

  • Domov Sue Ryder
    nielen nákupom posteľového parku, ale aj darovaním odevov do ich dobročinného kamenného obchodu
  • Materskú školu a základnú špeciálnu školu v Prahe 4,
    ktorá poskytuje vzdelávanie deťom a žiakom s mentálnym postihnutím a autizmom
  • Rodičov a ich choré deti,
    ktorým boli od narodenia stanovené závažné diagnózy a potrebujú financie na zlepšenie ich zdravotného stavu

2016

Zamestnanci Citfin aktívne podporovali charitatívne projekty a s prispením Citfin zhromaždili viac ako 70 000 CZK. Obdarovali sme:


2015

V tomto roku zamestnanci Citfin vybrali viac ako 20 000 CZK na: