Nové Všeobecné obchodné podmienky

Vážení klienti,

dňom 1. 3. 2019 vstúpia do platnosti nové Všeobecné obchodné podmienky oboch spoločností Citfin.

Zmena obchodných podmienok spočíva v rozšírení Zmeny online. Novo je možné realizovať Zmenu online i v menách RON a HUF u Citfin – Finanční trhy, a.s. aj u Citfin, spořitelní družstvo. Ďalej sme pre vás zaviedli u Citfin, spořitelní družstvo aj novú menu CNY, v ktorej môžete vykonávať zmenu a bezhotovostný platobný styk. Súčasne by sme vás radi upozornili, že samostatné účty Citfin – Finanční trhy, a.s. sú určené len pre prijímanie bezhotovostných vkladov a rovnako tak aj Citfin, spořitelní družstvo nebude už prijímať hotovostné vklady prostredníctvom Zberných účtov. Zberné účty budú slúžiť iba pre prijímanie bezhotovostných vkladov.

S novými Všeobecnými obchodnými podmienkami sa môžete zoznámiť na našich webových stránkach, konkrétne formou revízií, kde sú všetky zmeny vyznačené červeno:

Nové Všeobecné obchodné podmienky máte zo zákona právo pred plánovaným dátumom účinnosti, tj. 1. 3. 2019 písomne odmietnuť, čo sa považuje automaticky za výpoveď zmluvy. Ak nové Všeobecné obchodné podmienky do uvedeného dátumu písomne neodmietnete, budeme ich považovať za vami prijaté.

V prípade otázok kontaktujte obchodné oddelenie na tel. čísle + 420 234 092 011.