Výsledky Zlaté koruny 2015

Vážení klienti, priaznivci a priatelia Citfin,

veľmi vám ďakujeme za významnú podporu v ankete Zlatá koruna 2015. S našim Firemným multimenovým účtom EASY sme v hlasovaní verejnosti o najlepší podnikateľský produkt získali 5. miesto!

Citfin týmto ocenením verejnosti opäť uspel v ostrej konkurencii významných bankových i nebankových finančných subjektov, pretože celkový počet odovzdaných hlasov v tejto kategórii bol takmer 90 000 pre viac ako 550 podnikateľských produktov.

Vašej prejavenej dôvery si naozaj vážime a pevne veríme, že úspech Firemného multiměnového účtu EASY posunie Citfin v budúcich obdobiach ešte ďalej.

Ďakujeme.